Federale en Europese verkiezingen

  Voor Belgen in het Buitenland

 

Eerst is er de registratie van de kiezer en vermelding van de gemeente van aanhechting. Doorgaans is dit de Belgische gemeente waar u het laatst ingeschreven was en die het ‘model 8’ (uitschrijving) heeft opgemaakt. Er zijn nog 5 andere mogelijkheden.
U kan zich inschrijven tot 31 januari 2019, normaal zal de consulaire werkpost u hiervoor contacteren.

Aanvraag of registratieformulier

Indien geen bewijsstukken van aanhechting tot de gemeente, is er een verklaring op erewoord voorhanden.

Volmachtformulier voor wie koos om te stemmen “bij volmacht in België” of “bij volmacht in de consulaire beroepspost”.

Voor wie in BE gaat stemmen is dit uiteraard op de verkiezingsdag 26/05/2019 van 8 tot 13 uur.

De stemming op de Consulaire beroepspost is op woensdag 22/05/2019 van 13 tot 21 uur lokale tijd.

Wie per briefwisseling stemt zal ten vroegste op 14/05/2019 het stembiljet in een omslag met instructies en retouromslag ontvangen. Het stembiljet wordt u vanuit België opgestuurd, ten vroegste de 12 dag voor de verkiezingen. De retouromslag met stembrief moet u rechtstreeks naar het aangeduide adres terugsturen. De kiezers worden verzocht er bij de verzending rekening mee te houden dat het stembiljet ten laatste op zondag 26.05.2019 om 13 uur, Belgische tijd , bij hun bestemmeling in België moet aankomen.

Voor wie nog met vragen zit of alles is wil nalezen verwijzen we naar de FAQ of veel gestelde vragen. 

Wat als men niet gaat stemmen?

Ons land kent geen kiesplicht maar wel een opkomstplicht. Dat betekent dat de wetgever u niet kan verplichten om een stem uit te brengen (u kan blanco of ongeldig stemmen) maar u moet zich op de dag van de verkiezingen wel aanbieden bij het stemlokaal dat u is toegewezen. Wanneer u dat niet doet, riskeert u een boete van 55 euro (bij herhaling tot 137,5 euro). Zo goed als niemand werd vervolgd of moest een boete betalen omdat hij verzuimde aan zijn opkomstplicht.

Voor wie stemt via briefwisseling is de geldige “opkomst” afhankelijk van het tijdelijk bedelen van de post. Gezien de termijnen voorzien voor deze stemwijze erg kort zijn en u twijfelt of het haalbaar is, kan u de stemwijze wijzigen tot 31 januari 2019 door een nieuwe aanvraag in te dienen.

Hits: 115

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf − 1 =