Ziekteverzekering in Thailand

Intro

Nogal wat onduidelijkheden over de tussenkomst van de Belgische ziekteverzekering in Thailand zijn weggewerkt door briefwisseling gevoerd met de CM, de minister van volksgezondheid en het bestuur van de Vlaamse Club Pattaya. 

Toch belangrijke informatie die we de lezers niet willen onthouden.

Je bent verzekerd bij de mutualiteit in België en je hebt je domicilie in België.

Info van een mail van de Christelijke mutualiteit (informeer dus bij je eigen mutualiteit)

De terugbetaling van de medische zorgen in het buitenland wordt vanaf 2017 geografisch beperkt tot de landen van het Middellandse Zeegebied en landen van West- en Centraal Europa.

Dus niet voor Thailand !

Dit betekent voor een Belg die naar Thailand reist dat hij beroep moet doen op een reisverzekering zoals Europ Assistance.

Uitgeschreven uit de registers van je Belgische gemeente en je domicilie staat in Thailand

– Medische kosten voor prestaties in België

Wanneer je geen Belgisch adres meer hebt, kun je toch aangesloten blijven bij de ziekenkas mits dat u de bijdragen verder betaalt. Hetzelfde geldt voor een hospitalisatieverzekering bij de CM.

Deze ziekteverzekering dekt dan wel enkel prestaties in België.

Een bijkomende voorwaarde is dat je een Belgisch inkomen moet hebben, een Belgisch pensioen of een andere uitkering. Er is geen beperking in leeftijd.

– Medische kosten voor presentaties in Thailand

Wanneer je domicilie hier in Thailand staat, is er geen tegemoetkoming vanwege je Belgische ziekteverzekering voor opnamen of ingrepen in een ziekenhuis in Thailand. Ook niet voor dringende opnames.

Verduidelijking van minister Maggie De Block

 

Met uw schrijven van 5 mei 2017 vroeg u mij of een Belg die in Thailand woont en geniet van een Belgisch pensioen een recht heeft op terugbetaling van zijn medische kosten ten laste van de Belgische verplichte ziekteverzekering.

U meende eerder omtrent deze vraag tegenstrijdige antwoorden te hebben ontvangen.

Het is inderdaad zo dat u op basis van uw Belgisch pensioen een recht heeft op geneeskundige verzorging (= terugbetaling van de medische kosten) binnen de Belgische verplichte ziekteverzekering. Dit betekent evenwel niet dat België uw medische kosten in Thailand ten laste zal nemen. De Belgische verplichte ziekteverzekering komt namelijk niet tussen voor kosten voor geneeskundige verstrekkingen die buiten het Belgische grondgebied worden verleend.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

– de toepassing van de internationale verdragen

– het artikel 294 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

Dat artikel 294 is van toepassing wanneer er geen akkoorden of verdragen gesloten zijn inzake sociale zekerheid tussen België en het land waar de verzorging plaatsvindt. België heeft geen bilateraal verdrag gesloten met Thailand.

Het artikel 294 somt een aantal situaties op waarvoor de Belgische ziekteverzekering toch tussenkomt voor geneeskundige prestaties verricht in het buitenland.

De situatie die u vermeldt, een gepensioneerde die in Thailand woont, is niet opgenomen in de limitatieve lijst van situaties voorzien in artikel 294 KB 3 juli 1996 waarin de ziektekosten in het buitenland tegen de tarieven en voorwaarden van de verplichte ziekteverzekering kunnen worden vergoed. Bijgevolg betekent dit dat u geen recht heeft op tussenkomst van de Belgische ziekteverzekering voor medische kosten gemaakt in Thailand.

Wel is het zo dat wanneer u naar België terugkeert, u een terugbetaling kan krijgen van de kosten van geneeskundige verstrekkingen verleend op het Belgische grondgebied (tegen de Belgische tarieven en voorwaarden). U moet hiervoor aangesloten zijn bij een ziekenfonds. Verder zijn er geen bijkomende voorwaarden.

Ik hoop dat dit antwoord verduidelijking brengt.

Met hoogachting,

Maggie De Block

Hits: 1552

Pay per use

Pay per use of betaal per gebruik.

Thaivivat introduceerde een nieuwe pay-per-use-verzekeringsoptie. Het idee is vergelijkbaar met een prepaid mobieltelefoonpakket. Het voertuig valt onder de dekking voor de hoeveelheid gegeven uren per periode. Bijvoorbeeld 144 uur voor dertig dagen, 600 uur voor honderdenacht dagen en 960 uur voor driehonderdzestig dagen. De pakketprijs is lager dan de normale verzekeringsplannen, maar u kunt uw auto gemiddeld drie tot vijf uur per dag gebruiken. Als u bijna geen uren meer hebt, kunt u herladen, net alsof u uw mobiele telefoon herlaadt.

De grootste zwakte van de pay-per-use-verzekering is de complexiteit. De prepaid-applicatie van Thaivivat moet vóór het rijden worden ingeschakeld om onder dekking te vallen en daarna worden uitgeschakeld. Als je in een gebied met een laag internetsignaal rijdt, moet je de verzekeringsmaatschappij vragen om te melden op welk tijdstip je wil rijden.

Je bespaart snel 40% op de premie van de gekozen verzekering. Hoe het werkt zie je hieronder.

Misschien is dit een tip voor wie sporadisch de wagen van een Thais familielid gebruikt, wetende dat het voertuig niet of onvoldoende verzekerd is. Betaal voor de tijd dat je werkelijk met de auto gaat rijden… van zuinigheid gesproken. 🙂

Dus ja, de prepaid autoverzekering bestaat.

Hits: 140